Blogul striblea.ro s-a născut pentru a da voce pasiunilor mele, de la cărți la fotbal, gândurile mele care nu au loc la tv și, deseori, poveștile...
De Alchemist - 1 - De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel - - Michael Scott Geheimen van De Gemma Doyle Trilogie a> De oorlog, die Maar wie? Als het web van de wevers wordt aangehaald en als het bijna te laat is, zijn het.


Het aantrekken van Helden voor de Een rijk Gildelid uit Handelscha heeft geld uitgedeeld in en Vlak na het uitbreken van de oorlog.

De geheimen achter geld en banken:. De toverkunst van de bankiers. Het kankergezwel van de bankiers. Als u hier even wilt tekenen, dan geef ik u een tegoed van euro en bent u mij euro plus rente schuldig. Het banksysteem in het kort. Met een piepklein beetje geld kunnen bankiers elkaar miljoenen betalen Geheimen van geld, rente en inflatie.

Regeringen geven miljarden rente cadeau aan privé-banken Een verhaal over twee geldsystemen. Het Canadese volk wast de Bank of Canada de oren. Van staatsschulden naar staatsgulden. De geheimen achter de euro:. De waanzin van de euro. Uit de euro, en dan? ESM, de nieuwe Europese dictator. Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld rooft de schatkisten leeg in 3'51''.

ESM, een staatsgreep in 17 landen. Als link niet werkt: ESM is in strijd met de Nederlandse Grondwet. Heren, ik vertrek naar Brussel. Enter machines voor het geld Glück mag ik net zo veel geld uitdelen als ik wil. Ik reken op jullie discretie, als jullie begrijpen wat ik bedoel Als de pers zwijgt. Het parlement stemt voor de bankiers, niet voor het volk Hoogverraad in het parlement.

NAVO redt euro in Libië. Obama en Sarkozy in Libië. Hillary Clinton's emails over Libië. EUROMANIA by Peter Vlemmix. Rudo de Ruijter Yannis Varoufakis Costas Lapavitsas James K. Galbraith Gerard Dunénil Michael Hudson Ed Dolan Jacques Nikonoff Jean-Claude Paye Eugénio Rosa Jorge Figueiredo. De geheimen achter democratieën:. Is het parlement corrupt? Met handjeklap wordt een regeeraccoord gesloten. De weg naar democratie. Ons tweede referendum in jaar. Het vreemde Nederlandse referendum.

Er ist wieder da! Hij is er weer! Burada patron değil, Erdogan değilim! Over censuur en lolbroeken. Waarom je spaargeld van de bank halen? Lache bij de ING. De geheimen achter de oorlog in Irak: Kosten, misbruik en gevaren van de dollar. De geheimen achter de oorlog in Afghanistan:. Pijpleidingen naar 11 september. De geheimen achter de beschuldigingen tegen Iran:. Overval op de nucleaire brandstofmarkt. Israël van de kaart vegen? Afscheid van de groei:.

Keerpunt van de mensheid. Feiten en leugens over het klimaat:. De Parijse Klimaat-conferentie Het klokwerk van de aarde en de zon. De activiteit van de zon. CO2, paniek, beweringen en fraude Ivan Boyadjhiev Confused perspective 40 x 50 cm Klik hier Treaty establishing the European Union EU. Treaty on the Functioning of the European Union TFEU. Amendment article TFEU. First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism ESM not ratified.

Treaty establishing the European Stability Mechanism ESM. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the economic and monetary union TSCG. Vienna Convention on the Law of Treaties Wil je weten wie artikelen van de hofnar gepubliceerd hebben? Wereldwijd meer dan sites Since the sites here above have published one or more of the court fool's articles.

Some seem to be out of reach today, either because these websites or pages do not exist anymore, or because of other causes. To compliment them, I have chosen to keep them in the list. Bedankjes voor vertalingen roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld. Wil je ook helpen met vertalingen? Informatie roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld aan de taalgrenzen. Alle vertalingen op deze site zijn door vrijwilligers gemaakt. Meestal worden ze op meerdere sites gepubliceerd.

Spreek je meer talen? Help dan ook en vertaal een artikel. Kies svp bovenaan deze pagina de taal die je beheerst en check of er nog vertalingen ontbreken. Bij voorbaat dank voor je bijdrage, mede namens de duizenden mensen, jouw vertaling zullen kunnen lezen. Rudo de Ruijter Onafhankelijk onderzoeker courtfool xs4all.

Geld speelt een grote rol in ons leven. Ook in de maatschappij wordt bijna alles door geld bepaald. Vreemd genoeg zijn er maar weinig mensen, die de goocheltrucs kennen, waarmee het geld ontstaat en weer verdwijnt. De meeste mensen zien wel, dat het geld telkens minder waard wordt en dat alles duurder wordt, maar weten niet, dat click in eerste instantie door het geldsysteem zelf veroorzaakt wordt.

Ook het eeuwige najagen van economische groei en de almaar oplopende werkdruk in geïndustrialiseerde landen worden door het geldsysteem bepaald. Geld kan ook dienen voor onderdrukking, bijvoorbeeld van Derde Wereldlanden, op kiwi geldautomaat aanleiding zijn voor oorlogen, zoals die tegen Irak. Wilt u een kleine rondgang achter de schermen? Welkom in het circus van de geld-goochelaars! Mensen hebben elkaars producten en diensten nodig. Ze gebruiken geld om met elkaar te ruilen.

Natuurlijk zou het fijn zijn, als geld een eerlijk ruilmiddel roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld zijn. Maar dat is niet het geval. Geld wordt telkens minder waard. De meeste mensen denken nog steeds, dat geld door de staat gemaakt wordt. De meeste regeringen hebben echter weinig of niets te zeggen over de geldvoorziening in hun land. Die macht is overgenomen door de banken. Zij hebben dit ruilmiddel veranderd in een lucratieve manier om door middel van rente een permanente belasting van het volk te heffen.

Bankiers innen rente over bijna al het geld op de hele wereld. Bankiers hebben nu wereldwijd een geldsysteem, dat gebaseerd is op geld maken uit gebakken lucht. Bijna al het geld op bankrekeningen bestaat uit gebakken lucht. Er is slechts een minieme hoeveelheid echt geld in omloop. Telkens wanneer een bankier een lening verstrekt, dan verstrekt hij in feite geen geld, maar een tegoed. De lening bestaat uit niets anders dan getalletjes in de boekhouding van de bankier.

Stel dat jij een lening wilt van jouw bank, Bank Blut. Aan de ene kant schrijft de bankier dat hij Die zie je op je rekening verschijnen. Die kun je uitgeven. Stel dat je een cheque uitschrijft aan de verkoper van het huis. Die brengt die cheque naar zijn bank, de Roodschildbank.

Die wil die cheque nu inwisselen bij jouw bank, tegen echt geld wel te verstaan. Roodschild weet hoe zijn collega de getalletjes uit de hoed getoverd heeft en neemt geen genoegen met gebakken lucht. Nu moet Bank Blut dus met echt geld over de brug komen. Maar, in de praktijk blijkt dat meestal niet nodig. Roodschild verstrekt namelijk zelf ook doorlopend leningen. En een deel click the following article die leningen worden weer uitgegeven aan klanten van Bank Blut.

Dus wat er gebeurt, is dat Roodschild zijn vordering roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld Het hele betalingsverkeer gaat op dezelfde manier.

Als jij een betaling doet aan iemand bij een andere bank, dan moet jouw bank dat aan de andere bank betalen. Maar nog dezelfde dag zullen er ook weer betalingen van klanten van de andere bank aan klanten bij jouw bank gedaan worden. Al die interbancaire betalingen worden gewoon tegen elkaar weggestreept.

Wat de banken uiteindelijk aan elkaar betalen, dat zijn de kleine verschillen tussen de pakketten inkomende en uitgaande betalingen. Om die overboekingen te vergemakkelijken hebben alle banken een rekening bij de centrale bank. De bedragen roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld die rekeningen worden beschouwd als echt geld. Desgewenst zouden de banken het totale bedrag op kunnen vragen in bankbiljetten, want de centrale bank is gemachtigd deze te drukken.

Als een bankier te kort komt, omdat hij op een dag wat minder ontvangen dan betaald heeft, dan leent hij voor de nacht van zijn collega, die dan wat meer ontvangen dan betaald heeft. Banken creëren wel meer geld, maar maken niet met een toverspreuk meer goederen om te kopen.

Wanneer mensen meer geld hebben, maar er zijn nog steeds evenveel spullen om te kopen, dan gaan simpelweg de prijzen omhoog. Elke eenheid geld wordt minder waard. Dus, wanneer banken meer geld in omloop brengen, gaat de waarde van elke eenheid geld omlaag. En dat geldt ook voor de rente die zij innen.

Wanneer zij tien keer zoveel leningen uitgeven en de geldhoeveelheid met 10 vermenigvuldigen, dan is de rente die zij innen ook 10 keer minder waard. De meeste landen hebben maar één officiële valuta, maar meerdere commerciële banken die het geld in omloop brengen. En ofschoon die banken samen niet echt veel wijzer worden van het opblazen van de geldhoeveelheid, doen ze dat toch.

De enige reden daarvoor is de concurrentie tussen banken onderling. Ofschoon concurrentie gezond klinkt, wanneer het om gewone bedrijven gaat, betekent concurrentie tussen banken het zoveel mogelijk geld uitlenen, dus zoveel mogelijk geld maken en dus maximale inflatie.

Voor elke bank is de concurrentie slechts een strijd om meer rente te innen en meer marktaandeel en winst te verkrijgen. De bank met de beste resultaten groeit sneller dan de andere en, na verloop van tijd, zal die zijn concurrenten op kunnen eten. Niet iedereen kan het geld lenen dat hij wil. Wanneer banken geld uitlenen vragen zij een onderpand, dat ze in beslag kunnen nemen, wanneer de lener roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld betalingen niet verricht.

Mensen met voldoende onderpand kunnen makkelijk lenen en investeren. Grote bedrijven betalen zelfs lagere rente. De eis van onderpand werkt als een permanente verbreding van de kloof tussen rijk en arm. Voor maatschappijen is dit een permanent sluipend gevaar. Omdat banken en niet regeringen over leningen beslissen, kunnen regeringen de sociale breuken slechts proberen te maskeren, maar zullen deze niet kunnen repareren of voorkomen.

Een effect van leningen dat leners maar al te goed kennen, is dat de hoofdsom met rente moet worden terugbetaald. De ondernemer die geld leent voor investeringen zal extra inkomsten moeten verkrijgen om de rente te betalen. Leningen voor investeringen zijn niet alleen een melkkoe voor bankiers, maar kunnen ook bijdragen aan meer economische activiteit. Het verstrekken van leningen voor investeringen zou het nut zijn van de banken voor de maatschappij.

Daar tegenover, leningen voor consumptiegoederen dragen normaal gesproken niet bij aan meer consumptie. Het is waar, dat dank zij consumentenkrediet de aankoop van een artikel eerder plaats vindt. Dit voordeel wordt echter teniet gedaan door een langere periode van verminderde koopkracht van die consument. De consument moet niet alleen geld verdienen voor het bedrag van zijn aankoop, maar ook voor de rente.

Daarom zal hij minder consumptie goederen met zijn inkomen kunnen kopen. Wanneer de consument de rente aan de bank betaalt, zal slechts een gedeelte van deze rente loon van bankemployees worden en slechts een gedeelte van dat loon zal aan consumptiegoederen besteed worden.

Krediet voor consumptiegoederen leidt dus eerder tot vermindering roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld de totale aankopen voor consumptiegoederen. Zodra de lener het geld van zijn lening uitgegeven heeft, is het tamelijk onvoorspelbaar welk gebruik de achtereenvolgende gebruikers van dat geld ermee doen. De een kan het verkrijgen door een auto aan de lener te verkopen, en het weer uitgeven als loon aan zijn personeel.

De werknemer kan een gedeelte gebruiken voor de huur van zijn huis. In feite, zodra het geld op het grote speelveld van transacties belandt, kan het voor alle doeleinden dienen waar we geld voor gebruiken.

Tijdens de looptijd van de lening, wordt het geld van bank naar bank overgeboekt, telkens wanneer een rekeninghouder een betaling verricht aan een rekeninghouder bij een andere bank. Voor dit doel houdt de centrale bank rekeningen van alle banken en voert die overboekingen uit. Soms is het praktischer om bankbiljetten en munten te gebruiken. Bij de roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld of een geldautomaat kan men dan geld van zijn rekening opnemen.

Wanneer het uitgegeven wordt, zal de ontvanger het weer naar zijn bank brengen en ziet hij het bedrag op zijn rekening verschijnen. Geld kan de vorm hebben van contant geld of van getalletjes op een bankrekening. Voor betalingen maakt het niet uit welke vorm het heeft. Geld eindigt, wanneer de lener de hoofdsom aan de bank terugbetaalt. De kredietrekening laat dan zien, dat de schuld van de lener verminderd is. Het geld kwam in omloop door een bedrag op de rekening van de lener in te typen en lost op door dat bedrag weer te verminderen.

De lener moet ook rente aan de bank betalen. Die rente maakt geen deel uit van land van fortuin slots online casino club play geld dat de bank voor hem gecreëerd heeft.

De lener moet er extra voor werken en moet het verkrijgen uit ander geld wat in omloop is. Per definitie maakt dat andere geld deel uit van de roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld van alle uitstaande leningen in het land op dat moment. De rente die de bankier ontvangt verdwijnt niet.

De bankier geeft dit geld weer uit. Het blijft dus in omloop. Dus, het leven van het geld eindigt, wanneer de lening eindigt.

En als alle leningen terugbetaald zouden worden, zou er geen geld meer over zijn. Maar voor het ogenblik zijn er nog oceanen vol geld en over al dat geld innen de banken rente. In de maatschappij gaat het geld rond. Geld komt jouw kant op wanneer je dingen maakt of doet die anderen willen. Geld rolt de andere kant op als je dingen koopt of anderen voor je laat werken. Eventueel kun je wat sparen voor later. Bankiers doen het anders. Die nemen altijd simpelweg het geld van anderen en geven dat uit.

Het is gebaseerd op het principe dat het geld van hun is, omdat zij het gecreëerd hebben. Zodoende vinden bankiers het logisch, dat zij huur mogen innen.

Rente is niets anders dan huur. We huren het geld. En ofschoon iedereen het geld gebruikt, neemt de bank deze heffing altijd van de eerste gebruiker, de lener. We zullen verderop zien, hoe banken ook de roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld gebruikers rente laten betalen. Banken kunnen niet als gewone ondernemingen beschouwd worden. Ze hebben zichzelf eigenaars van al het geld verklaard en laten de bevolking betalen om het te huren.

Al het geld is tijdelijk. Leningen die aflopen moeten vervangen worden door nieuwe om geld in omloop te houden. Leningen starten op verschillende momenten en hebben verschillende looptijden. Vaak worden leningen maandelijks in gedeeltes terug betaald. De totale hoeveelheid geld in omloop bepaalt over hoeveel geld we beschikken voor onze transacties.

Op de lange duur bepaalt deze hoeveelheid het prijsniveau van producten en diensten. Gedurende zijn looptijd is geld een middel voor transacties. Een transactie vindt plaats wanneer twee partijen dat interessant vinden. Een ruil van eigendom vindt plaats. Transacties kunnen ook een betaling voor toegevoegde waarde bevatten. Wanneer een bakker brood maakt, voegt hij zijn werk toe aan de meel, de melk en het gist.

Wanneer hij het brood verkoopt, is de transactie niet alleen een ruil van eigendom, maar ook een betaling van de toegevoegde waarde. Op zichzelf geeft het totale bedrag aan transacties in een land geen enkele indicatie over de toegevoegde waarde. Ook zegt het niets over de totale waarde van goederen en diensten die in het land roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld worden.

Wanneer de prijzen stijgen betekent dit, dat ons geld minder waard wordt. Die prijsinflatie kan in de loop der tijd heel uiteenlopend zijn. Veel economische theorieën bieden uitleg over de oorzaken. Maar deze theorieën leggen vooral prijsverhogingen en prijsverlagingen tussen de producten en diensten uit. Zij leggen niet uit waarom de inflatie permanent is. De permanente inflatie heeft een andere oorzaak. We zullen een vlot rondje door wat inflaties maken.

Maar om te beginnen zullen we de verwarring tussen de Consumenten Prijs Index en inflatie uit de wereld helpen. Prijsinflatie leidt tot ontevredenheid van de bevolking. Daarom gebruiken veel landen een Consumenten Prijs Index, die slechts een gedeelte van de gevolgen van de inflatie toont. De inhoud van het mandje varieert van land tot land en dat geldt ook voor de regels, waarmee de index berekend wordt.

Het ene land zal de kosten van voeding, brandstof en huisvesting wel tellen, een ander land kan deze kosten er buiten laten. Niettemin onthullen sommige statistiekbureaus enkele trucjes, die ze uithalen om flatterende indexcijfers te verkrijgen.

Zo wijzigen ze bijvoorbeeld regelmatig de inhoud van het mandje. Producten die te duur worden gaan eruit en worden door goedkopere vervangen. Of, wanneer de prijs van producten niet stijgt, maar de kwaliteit verbetert, dan rekenen ze de kwaliteitsverbetering als een prijsverlaging. En hup, zo blijft de index lekker laag! De inhoud van het mandje wordt dus regelmatig aangepast. De rechtvaardiging zou zijn, dat wanneer de prijzen omhoog gaan, de gemiddelde huishouding zijn inkopen ook aanpast.

En wat betekent deze aanpassingspolitiek dan voor de index? Wel, omdat het gedefinieerde huishouden niet méér kan uitgeven dan zijn inkomen, zal de prijsstijging van het CPI-mandje automatisch beperkt blijven tot roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld stijging van het inkomen.

Meer kan het gemiddelde huishouden immers niet betalen. Deze theorie zegt, dat toenemende kosten prijsinflatie veroorzaken, zoals hogere lonen, prijsstijging van geïmporteerde grondstoffen of toenemende belasting op consumptie, bijv. Deze theorie zegt, dat de prijzen omhoog gaan wanneer de vraag groter wordt dan het aanbod.

Variaties in de vraag kunnen ook voorkomen, wanneer consumenten de ene keer wat meer sparen en enige tijd later het geld weer uitgeven. De verwachting van inflatie veroorzaakt ook echte inflatie. Fabrikanten en handelaren hebben vaak prijslijsten, die een half jaar of een jaar geldig zijn. Zij moeten een percentage voor verwachte inflatie in spellen voor geld voor de iPhone prijzen berekenen.

Dit verhoogt de prijzen onmiddellijk en draagt dus bij aan de echte inflatie. Hetzelfde geldt voor bankiers. Wanneer zij leningen verstrekken, voorzien ze, dat de rente die ze op termijn zullen ontvangen minder waard zal zijn. Ze berekenen daarom van te voren al een iets hogere rente. Deze extra rentekosten dragen bij aan de echte inflatie.

We zien echter sommige prijzen harder stijgen dan andere, maar zelden prijzen die dalen. Dat komt, omdat in de loop van tijd de hoeveelheid geld in het land toeneemt door steeds meer uitstaande leningen.

Dit wordt monetaire inflatie genoemd. Natuurlijk beïnvloedt dat de prijzen in transacties, maar nooit gelijkmatig. Praktisch, wanneer meer geld beschikbaar komt, creëert dit extra geld ruimte voor prijsstijgingen in elke achtereenvolgende transactie waarin het gebruikt wordt. We mogen aannemen, dat wanneer ergens al andere inflatiefactoren aan het werk zijn, bijvoorbeeld een click here vraag, het extra geld hier tot extra prijsverhogingen leidt.

De monetaire inflatie is de oorzaak van de permanente prijsstijgingen die we op de lange termijn hebben. Dit is de enige die telt in de loop van jaren en decennia. Dat leidt tot een stijging van de gemiddelde prijzen. Wanneer tegelijk met de toename van de geldvoorraad ook de productie in het land toeneemt, dan kan het voorkomen, dat de prijzen niet of minder hard stijgen.

Het beschikbare geld verdeelt zich dan voor het verhandelen van een groter aantal artikelen. Het lijkt roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld, dat inflatie zichzelf check this out een natuurlijke manier in stand houdt. Wanneer prijzen stijgen tijdens de looptijd van leningen, moeten de volgende leningen duurdere zaken bekostigen en moeten ze dus groter zijn.

Op elk moment, zou de oorzaak van inflatie de inflatie zelf zijn. Inflatie is een onderdeel van ons banksysteem. Zoals eerder click to see more zorgt de concurrentie tussen commerciële banken ervoor, dat zij al naar gelang de omstandigheden de maximale hoeveelheid leningen zullen verstrekken.

Dat betekent, dat speelautomaten een bonus voor echt met geld centrale banken alleen het verstrekken van leningen wat losser of strakker hoeven te maken om de inflatie te vergroten of te verkleinen.

De bekendste manier van centrale banken om de inflatie te sturen is het wijzigen van de rentevoet. Dat is bedoeld om potentiële leners te beïnvloeden. In de woorden van de Nederlandse centrale bank DNB: Door een renteverhoging zullen de prijzen dalen, of in ieder geval minder snel stijgen.

Door een renteverlaging zullen de prijzen sneller stijgen. Een manier om het uit te leggen is, dat wanneer de rente stijgt, de mensen minder zullen lenen. En wanneer minder aflopende leningen vervangen worden door nieuwe, dan blijft er minder geld in omloop.

Mettertijd kun je dan meer kopen met elke geldeenheid. Maar let op, roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld DNB eraan toevoegde: In dit geval mag de geldvoorraad nog steeds groeien, alleen wat minder snel. Wanneer de centrale bank de rente verlaagt, dan is de reden eenduidig: Natuurlijk werkt de rente ook op het spaargeld. Wanneer de rente laag is zullen meer mensen er de voorkeur aan geven roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld geld uit te geven.

Een centrale bank bepaalt niet de rente die commerciële banken aan hun klanten berekenen. De centrale bank geeft slechts een signaal af door de rente die geldt tussen de banken en de centrale bank te wijzigen.

Banken zijn niet verplicht de rente voor hun klanten daarop aan te passen, maar doen dit altijd. Centrale banken kunnen de inflatie van specifieke prijzen, zoals de go here van brood, fietsen of machines, niet sturen.

Ze sturen de monetaire inflatie, de toename van de totale hoeveelheid leningen. Het extra geld verspreidt zich nooit gelijkmatig door de economie. Het zorgt er eerder voor, dat de effecten van andere inflatiefactoren groter worden, zoals van de toenemende kosten en de toenemende vraag.

Wanneer de economie de inflatie niet meer aan kan en het geld zich onvoldoende verspreidt, ontstaan er bellen. Ook ondernemingen worden steeds meer gekocht en verkocht alsof het financiële speeltjes zijn. Hoewel centrale banken toegeven, dat inflatie onderdeel is van hun politiek, noemen ze daarvoor liever economische redenen. Die klinken meestal aannemelijk en worden rijkelijk door economen en journalisten van commentaar voorzien.

De meesten vergeten echter, dat centrale banken de inflatie in eerste instantie zelf nodig hebben. Centrale banken hebben de macht verkregen om te bepalen hoeveel geld er gemaakt wordt, hoe hoog de inflatie is, hoe hoog de rente is en aan welke regels de andere banken zich moeten houden. Met deze macht kunnen ze de economie beïnvloeden. Ze hebben wetten verworven om die macht uit te oefenen. Wanneer ze financieel van anderen afhankelijk zouden zijn, zou hun macht snel weer af kunnen nemen.

Daarom zorgen zij voor hun eigen inkomsten. Een permanente stroom van inkomsten wordt gevormd door het uitlenen van het echte geld aan de banken. Banken hebben echt geld nodig om elkaar te betalen en hebben ook wat voor hun klanten nodig, wanneer deze over bankbiljetten willen beschikken. Wanneer ik zeg, dat centrale banken het echte geld uitlenen, dan is dat niet helemaal waar. In feite verkopen banken waardepapieren aan de centrale bank met de belofte deze op een afgesproken datum tegen een afgesproken hogere prijs terug te kopen.

Dit heet een repo-transactie. Het prijsverschil is als rente, die de banken aan de centrale bank betalen. Wanneer banken waardepapieren aan de centrale bank verkopen, creëert de centrale bank het overeenkomstige geldbedrag op hun rekening. Elke bank heeft een rekening bij de centrale bank. Banken kunnen deze bedragen omwisselen voor bankbiljetten, omdat de centrale bank het recht heeft deze te drukken. Een andere bron van inkomsten bestaat uit geld ontlenen wanneer de rente laag is en geld uitlenen wanneer de rente hoog is.

Als monetaire operatie is de bedoeling als volgt. Wanneer de rente bij commerciële banken te ver wegzakt, te weinig vraag naar leningen dan leent de centrale bank grote hoeveelheden geld van de banken. Op deze manier blijft er minder geld in omloop. Daardoor zal de vraag naar leningen weer toenemen visit web page zal de rente bij de banken ook weer stijgen.

In andere tijden, wanneer de rente van commerciële banken te hoog wordt, leent de centrale bank geld aan banken, waardoor die aan de grote vraag naar leningen kunnen voldoen en uiteindelijk de rente weer zakt. Voor het verkrijgen van inkomsten uit deze operaties is inflatie essentieel. Zonder inflatie zou de rente namelijk zeer laag blijven. Samenhangend met deze handel vergroot de centrale bank ook haar balans. Ze koopt meer waardepapieren in leent meer geld uit dan dat zij waardepapieren verkoopt.

Veel centrale banken stellen, dat zij de inflatie rond de 2 procent willen houden. Hier bedoelen deze centrale banken een toename van 2 procent in de Consumenten Prijs Index van hun land [11], niet de echte inflatie van de geldmassa, die in de regel veel hoger is. Inflatie is niet alleen een noodzaak voor de inkomsten van de centrale bank, maar ook een middel om invloed uit te oefenen op de gebruikers van geld.

Door de monetaire inflatie betaalt het volk — zelfs tegen zijn wil — voor het gebruik van roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld. Banken innen rente van geldleners. Op deze manier lijkt het of alleen de leners voor het gecreëerde geld betalen. Maar laten we eens bekijken hoe dat zit, wanneer er inflatie is. Door de inflatie heeft de lener het voordeel, dat zijn terugbetalingen aan de bank in de loop van de tijd minder waarde vertegenwoordigen.

Deze betalingen betreffen rente en terugbetaling van de hoofdsom. De rente vormt inkomsten voor de bank. We mogen er zeker van zijn, dat de bank de inflatie voorzien heeft en op voorhand al een beetje meer rente heeft gerekend. Dus, wat de rente betreft, levert de inflatie geen voordeel voor de lener op.

Voor de hoofdsom ligt dat anders. Hiervoor hoeft de bank alleen het nominale bedrag terug te hebben. Met de terugbetaling van de hoofdsom hoeven immers alleen de ingetypte getalletjes, waarmee de lening begon, te worden weggestreept. De waardevermindering van de bedragen die voor de hoofdsom terug betaald moeten worden, vormt dus wel roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld voordeel voor de lener.

Dat voordeel voor de lener kan apart berekend worden voor elk van zijn maandelijkse termijnen. En wanneer we ook de inflatie berekenen, die de volgende gebruikers van dat geld ondervinden, dan blijken de totalen ruwweg hetzelfde roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld zijn.

Bovenstaand voorbeeld toont een lening van De rode lijn toont het totale bedrag aan transacties, dat bereikt wordt wanneer het beschikbare geld elke twee maanden in een transactie gebruikt wordt. De geldontwaarding door inflatie is verborgen in de 60 transacties. Bijvoorbeeld 0, procent per transactie bij een inflatie van 2 procent per jaar. Het waardeverlies voor de gebruikers van het geld is gelijk aan het voordeel voor de lener van het geld. Kort door de bocht: De banken verliezen niet. Die hebben de inflatie voorzien en hun rente percentage daarop berekend.

In andere woorden, dit is wat de inflatiepolitiek van de centrale banken doet: Zo betalen gebruikers rente voor het gebruik van het geld!

Uit bovenstaande zouden sommige mensen kunnen concluderen, dat lenen voordelig is, daar een gedeelte van de rentelast van hun schouders wordt afgenomen en door de volgende gebruikers van het geld wordt betaald. Het is eerder omgekeerd. De lener betaalt de rente, die inclusief de voorziene inflatie is. Hij draagt het risico, dat de stijging van zijn inkomen onvoldoende tred houdt roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld de inflatie, of dat de inflatie lager uitvalt dan verwacht.

Het klassieke risico voor de bankier is dat leners hun leningen niet of niet geheel terugbetalen. En als het onderpand niet voldoende blijkt, dan blijft hij met gebakken peren in zijn boekhouding zitten, dat wil zeggen, met bedragen die hij vroeg of laat als verlies moet boeken. Om het risico van wanbetalingen te verminderen zorgen de banken ervoor, dat er steeds meer leningen in omloop worden gebracht.

Het bedrag dat een lener moet terugbetalen ligt vast. En omdat dit bedrag tijdens de looptijd minder waard wordt, kan hij dat makkelijker verdienen. Zo wordt het aantal wanbetalers aanzienlijk beperkt. Met hun gezag inflatie en rente te bepalen roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld de centrale banken de macht. Ze kunnen ons meer laten sparen, investeren, consumeren, speculeren en altijd harder laten werken. Zoals hierboven aangetoond, is inflatie een rente die de gebruikers van geld moeten betalen.

Inflatie zet de bevolking aan harder te werken en meer te concurreren om een beetje van het extra in omloop gebrachte geld te bemachtigen en zodoende het waardeverlies van hun geld te compenseren. Inflatie zet de mensen ook aan hun geld niet in hun zak of onder hun matras te houden, maar het uit te geven of het op de bank te zetten voor een beetje rente. Zo blijft het meeste geld voor de banken beschikbaar. Wanneer de rente man online casino jackpot für is, zullen mensen meer sparen.

Wanneer de rente laag is, zullen de mensen eerder meer roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld, meer lenen en meer investeren. Wat wij op een bepaald moment interessant vinden, is sterk afhankelijk van wat de centrale bank wil, dat wij doen. De hoeveelheid geld waarover de maatschappij beschikt, is dus de roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld hoeveelheid niet-afgeloste leningen. Op zich is dat heel vreemd. Want wat zou de overeenkomst moeten zijn, tussen uitstaande leningen en de geldbehoefte in de maatschappij?

Wat hebben de behoefte van leners en hun aflossingscapaciteit te maken met de geldbehoefte van de rest van de maatschappij? Wanneer u morgen een huis koopt, en met een lening voor twintig jaar geld in omloop brengt, dan heeft dat toch niets te maken met de behoefte roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld de economie over tien of vijftien jaar?

In feite beschikt de maatschappij over een toevallige geldmassa, die tot stand is gekomen door verstrekte leningen in het verleden en het gedeelte dat daarvan nog terugbetaald moet worden. Elke dag worden gedeeltes afgelost en nieuwe leningen aangegaan.

Door de gigantische grootte van de geldmassa merkt het volk de variaties nauwelijks op. In theorie zouden centrale banken alle informatie over uitstaande leningen kunnen centraliseren en precies kunnen weten hoeveel geld er morgen, overmorgen of over tien dagen nog over is van roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld leningen. Met monetaire operaties zouden zij de geldmassa tamelijk constant kunnen houden.

Maar zoals hierboven reeds vermeld, is dat niet de politiek van centrale banken. Die doen de geldmassa alleen maar groeien. Er zijn theorieën in omloop die zeggen, dat de economie zonder inflatie onbestuurbaar zou worden. Eén van de sleutelargumenten is, dat als de geldvoorraad niet stijgt de lonen niet omlaag kunnen, wanneer economische tegenspoed dat zou vereisen.

Hun theorie snijdt echter geen hout, want met een constante geldmassa zouden sommige prijzen stijgen, terwijl andere prijzen dalen. De mensen zouden heel anders staan tegenover variaties in hun inkomsten, dan in de huidige situatie, waarin sinds decennia de prijzen alleen maar stijgen. Met een constante geldmassa is het zelfs mogelijk bij economische tegenspoed de lonen niet te verlagen, als bij economische voorspoed het extra inkomen bestaat uit winstdelingen en belastingvoordelen.

Bij de opzet van het geldsysteem is niet uitgegaan van een hoeveelheid geld, waarmee de economie goed zou kunnen functioneren. Het huidige systeem verzekert alleen maar, dat de banken rente innen over de totale geldmassa, dat hun onderlinge concurrentie een zo groot mogelijke inflatie veroorzaakt en dat de centrale banken hun inkomsten en hun macht veilig stellen.

Het prikkelen van de economie bestaat uit niets anders dan wat meer of wat minder rente en inflatie. En voor de rest moet roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld economie het maar doen met het geld, dat dan toevallig in omloop is.

Elk land heeft een officiële valuta. In de Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld is dat de dollar.

De dollar wordt ook buiten de VS veel gebruikt. Sinds groeit de hoeveelheid dollars buiten de VS met steeds grotere snelheid. Deze inflatie levert de Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld veel onmiddellijke voordelen en pas op de hele lange duur ernstige complicaties. De helft van haar importen wordt betaald met dollars, waarvoor de VS niets terug levert. Die dollars blijven permanent in het buitenland. Zo koopt de VS elke minuut voor 1,25 miljoen dollar aan goederen en diensten van het buitenland, waarvoor het buitenland niets terug krijgt.

De bedragen worden simpelweg toegevoegd aan de buitenlandse schuld. Die schuld is nu zo hoog, dat de VS deze niet meer in kan lossen. De VS is dus in feite failliet. Eén van de belangrijkste redenen waarom de hele wereld desondanks dollars accepteert, is dat bijna al het gas en olie op de wereld in dollars betaald moet worden.

De VS heeft daarmee tevens het voordeel, dat zij zelf altijd vrij over deze gas en oliereserves kan beschikken. Zij kan immers ten alle tijde net zoveel dollars aanmaken als ze wil. De VS probeert er daarom voor te zorgen, dat de OPEC-landen hun olie in dollars blijven verkopen. Irak, dat de op één na article source oliereserve ter wereld heeft, stapte echter op 6 november over op de euro.

De dollar zakte weg en in juli de Ruby geld van terugtrekking casino Fortune met de situatie zo kritisch, dat het IMF waarschuwde, dat de dollar in elkaar dreigde te klappen. De VS draaide op 5 juni de Irakese oliehandel weer terug in dollars. En terwijl journalisten vanuit Bagdad verslag doen van de oorlog, wordt vanuit Basra de olie geëxporteerd.

Sinds het voorjaar van is ook Iran overgestapt op de euro en sinds 8 juni verkoopt Rusland zijn gas en olie in roebels. Achter het conflict van de VS met Iran gaat meer schuil dan alleen een valutakwestie.

Hier gaat het achter de schermen ook om een kartelvorming op de wereldmarkt voor nucleaire brandstoffen. Het voordeel van gratis importen de 1,25 miljoen dollar per minuut gaat alleen op, wanneer de dollars permanent in het buitenland blijven. Als het buitenland er goederen en diensten in de VS mee koopt, dan heeft de VS geen voordeel. Maar al 30 jaar importeert de VS meer dan dat ze exporteert.

Als geen ander verstaat de VS de kunst om dollars in het buitenland te laten blijven. Zo verstrekt de Wereldbank en het IMF al sinds de jaren 60 leningen in dollars aan Derde Wereldlanden. De politiek is zoveel mogelijk leningen te verstrekken, zodat deze landen de schuld nooit meer af roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld lossen.

De zogenaamde ontwikkelingshulp is dus niets anders dan een onderdrukking. Ook de met veel trompetgeschal verkondigde verlichtingen van de schuld door geïndustrialiseerde landen stellen nauwelijks iets voor. In China wil de regering niet, dat daar vrijelijk met dollars wordt gehandeld.

De dollars die Chinese exporteurs article source worden door de Chinese centrale bank tegen lokaal geld ingewisseld. Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld Chinese centrale bank beschikt over een gigantische dollarreserve. Als China wil, kan ze door dollars op de wisselmarkten aan te bieden de dollarkoers naar beneden drukken, of  zelfs de dollar in roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld klap onderuit halen.

Ons monetaire systeem, geregeerd door banken, rente en inflatie, bestond al toen wij geboren werden. Daarom is het tamelijk moeilijk te zien welke invloed het heeft op ons leven en op de maatschappij.

Alles wat we erover click at this page zeggen, kan gemakkelijk als normaal beoordeeld worden. We weten niet beter. De effecten van het systeem zijn overal. Zelfs in onze manier van denken en onze overtuigingen. Zo klinkt het als vanzelfsprekend, dat een economie pas gezond is als hij groeit. In West-Europa en Noord-Amerika hebben we sinds het begin van de industriële revolutie met succes economische groei nagestreefd.

Het systeem heeft zich bewezen. Het is geen toeval, dat ons geldsysteem gebaseerd is op eeuwige inflatie en onze economie op eeuwige groei. Enkele pientere bankiers hebben het systeem begin vorige eeuw zo uitgedokterd. De leningen zouden leiden tot meer economische activiteit.

Regeringen en het volk zouden komen smeken om meer leningen. Het paste perfect in de ontwikkelingen van het industriële tijdperk. Mechanisatie, mijnbouw, intensieve landbouw, koloniale rijkdommen, schaalvergroting, competitie tussen landen, oorlogen en wederopbouw, de bevolkingsexplosie, gastarbeiders, vrouwen aan het werk, de ontwikkeling van de dienstverlenende sector, de informaticaboom, het leidde allemaal tot economische groei.

Economische groei was synoniem voor welvaart. Tegenwoordig, in West-Europa, redeneren we nog steeds in termen van economische groei. Door de afvlakking van de bevolkingsgroei moet die nu uitsluitend komen uit een steeds hogere werkdruk per werknemer. De wegen tussen economische groei en welvaart hebben zich gescheiden.

Inflatie werkt als de wortel voor de snuit van de ezel. Iedereen gaat harder rennen om een beetje van het extra in omloop gebrachte geld te bemachtigen. En al rennend ontkomt niemand aan de betaling voor het gebruik van het geld. Dank zij de inflatie betaalt iedereen mee aan de rente voor de banken. In het vakjargon heet het dan, dat de economie oververhit is geraakt en afgeremd moet worden. Totdat we weer harder moeten rennen. Ondertussen hebben de banken goed aan de weg getimmerd.

Met hun tovertruc hebben zij de wereld veroverd. Overal hebben de banken de heerschappij over het geld overgenomen en laten ze de bevolkingen rente en inflatie betalen. Overal, behalve in China, hebben centrale banken speciale wetten verkregen, waarmee zij — http://hikaye.biz/gaming-machine-eenhoorn-magic.php van de wil van de lokale regering — de hoogte van de rente en de inflatie bepalen.

Na Europa en Noord-Amerika zijn nu andere landen volop aan hun industriële ontwikkeling bezig. Voor de banken betekent dit weer nieuwe regeringen en bevolkingen, die geld uit de hoge hoed willen hebben.

In feite maakt het maar weinig uit of centrale banken privé- of staatsbanken zijn. Bijna overal hebben zij een speciaal statuut verworven, die hen een grote onafhankelijkheid ten opzichte van de lokale regering garandeert. Zij bepalen in samenspel met commerciële banken hoeveel leningen er verstrekt worden, hoeveel geld er in omloop is, en hoeveel de bevolking hiervoor moet betalen.

Het gevoerde beleid van de meeste centrale banken is gebaseerd op permanente groei van de geldmassa. In West-Europa en Noord-Amerika gaat deze geldgroei al sinds het begin van de vorige eeuw samen met de groei van de economie en de groei van de bevolking.

Ondertussen is de click sterk veranderd. De bevolkingsexplosie en de toegenomen economische activiteit hebben de druk op de leefomgeving enorm opgevoerd. Vruchtbare gebieden zijn door de mensen ingenomen.

Bossen zijn veranderd in akkers en steden. Veel diersoorten zijn uitgeroeid. Oceanen en zeeën zijn zo goed als leeggevist. Door de snel groeiende wereldbevolking neemt de vervuiling van bodem, water en lucht nog steeds toe. Op veel plaatsen is tekort aan voedsel en drinkwater. De prognoses geven aan, dat in de huidige trend de wereldbevolking snel zal blijven groeien en zelfs nog zal verdubbelen.

De lijntjes in de grafieken zijn getekend alsof dat kan…. De aarde groeit niet mee met de expansie van onze economieën en de groei van de wereldbevolking. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis lopen we tegen de limieten aan.

Uiteraard weten we ons daar geen raad mee. Kerk en staat zijn gewend groei te preken, ieder met zijn eigen redenen. Ook bankiers houden van groei. Limieten aan de wereldbevolking? Geen machthebber durft zijn vingers aan dit onderwerp te branden. Waar is die limiet? Dat ligt eraan, wat we als mensheid willen. Als we op termijn — voor onze kinderen en kleinkinderen - een zo hoog mogelijk kwaliteit van het leven willen, dan zouden we de aarde niet méér moeten belasten dan noodzakelijk is.

We zouden moeten streven roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld een kleinere bevolking. Daarmee zou tevens de voornaamste reden voor conflicten en oorlogen wegvallen. Het huidige beleid staat lijnrecht tegenover de behoeftes van een vreedzame en duurzame samenleving.

Het geldsysteem speelt een cruciale rol. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe moeizamer het in de toekomst zal worden. This roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld value for monetary growth is based on a potential economic growth of 2. Het is de moeite waard te vergelijken.

Een roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld met informatie over bijzonderheden over het bank-systeem in de VS: De auteur is bereikbaar via www. Als u wenst, kunt u het artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet. On the internet the readers have the power! They decide which information goes around the globe! You may not be aware roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld it, but if each reader sends a link to 3 other interested persons, it only takes 20 steps to join 3,, people!

You want to see it roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld Ik ontvang graag een berichtje zodra er een artikel in het Nederlands verschijnt. Als de link niet werkt, stuur svp een email: Subscribe articles NL Blijf op de hoogte met RSS! Court Fool, - De geheimen achter geld en banken: De toverkunst van de bankiers Het kankergezwel van de bankiers Als u hier even wilt tekenen, dan geef ik u een tegoed van euro en bent u mij euro plus rente schuldig.

Het banksysteem in het kort Met een piepklein beetje geld kunnen bankiers elkaar miljoenen betalen Geheimen van geld, rente en inflatie Debet, credit, banco! Een verhaal over twee geldsystemen Ad Broere: Het Canadese volk wast de Bank of Canada de oren Privé-banken of overheidsbank. Van staatsschulden naar staatsgulden Bankcrisis? De waanzin van de euro Uit de euro, en dan? ESM, de nieuwe Europese dictator YouTube: ESM rooft de schatkisten leeg in 3'51'' Blijf rustig!

ESM, een staatsgreep in 17 landen ESM: Zeven fatale vergissingen ESM is in strijd met de Nederlandse Grondwet ESM: Desouche Forum démocratique Forum des Alternatives. Mazucheli Geopolitica blog George Orwell Werkgroep Gest Credit Gianfranco Vizzotto Gino Salvi Global Echo Global Economic Intersection Global Faultlines Global Order Global Research Global Systemic Crisis Golden Heart Gorod.

Lit Corner L'Olandese volante Luminária Macua Blogs Moçambique Magok Vagyunk Manifeste pour un débat sur le libre échange Mapeni School Marianne2 Marista Urru Market Oracle roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld Market Oracle co.


Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld

Marie-Cécile van Hintum, Wery, Elisabethin: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. WERY, Elisabethook bekend als Betje Werij en Bella Tuerlings geb. Rotterdam — gest. EdeJoden- verraadster in de Tweede Wereldoorlog.

Dochter van Ferdinand Werijmuzikant en handelsreiziger, en Roosje Boers Elisabeth Werij trouwde 1 op in Rotterdam met Franciscus Antonius Cornelis Tuerlingsvertegenwoordiger; 2 op in Oegstgeest met Mijndert Vonkhuwelijksmakelaar. Uit huwelijk 2 werden 1 roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld en 1 zoon geboren.

Elisabeth Betje Wery werd geboren als oudste in een gezin met twee kinderen van een half-Joodse vader en een Joodse moeder. Ze groeide op in Rotterdam, waar ze twee jaar op de huishoudschool en drie jaar op de mulo zat. In volgde ze enkele maanden een opleiding tot verpleegster, maar ze bleek ongeschikt. In december van hetzelfde jaar kreeg ze twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf wegens winkeldiefstal.

Kort daarop werd ze verkoopster bij een Bata-schoenenwinkel in Rotterdam. In januari ontmoette Betje Wery Frans Tuerlings, een vertegenwoordiger in handschoenen, met wie ze op 17 september trouwde en in Vught ging wonen. Desondanks werd Wery in augustus vanwege het niet dragen van een ster door de Duitsers opgepakt en naar kamp Amersfoort gestuurd.

Al na een dag kwam ze vrij, door bemiddeling van een invloedrijke Duitse relatie van haar echtgenoot. Ze hoefde geen ster meer te dragen en had voorlopig van de Duitsers niets te duchten. Haar man pleegde overspel, dronk te veel en smeet met geld — hij verrijkte zich door deviezensmokkel en zwarte handel in diamanten en effecten. Eind kwam hij om bij een auto-ongeluk; belastend go here over zijn duistere praktijken leidde naar Wery.

Zij liet zich daarop door het Devisenschutzkommando DSKeen instantie die jacht maakte op zwarthandelaren en Joods vermogen, overhalen om spionne te worden: Begin verhuisde Betje Wery naar Amsterdam.

Daar huurde ze een appartement in de Rubensstraat 26, vlakbij het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst SD. Zo organiseerde ze roulette-avondjes in haar woning en verried ze de ene na de andere zwarthandelaar aan haar DSK-collega, de beruchte Jodenjager Dries Riphagen. Als V-Frau ontving ze daarvoor uiterst lucratieve vergoedingen. Badrian maakte er tegenover haar geen geheim van dat hij in het verzet zat en over valse persoonsbewijzen en wapens beschikte — hij was een van de kopstukken van de Persoonsbewijzen Centrale PBC.

Badrian werd ter plekke doodgeschoten en Charly Hartog werd gearresteerd. In het kielzog van deze actie wist de SD de gehele PBC op te poker casino online. Wery incasseerde een beloning van duizend gulden en werd door het verzet vogelvrij verklaard. Ze dook enkele weken onder bij de SD in de Paulus Potterstraat en in een suite in de Beethovenstraat. Op advies van Lages vertrok Betje Wery eind augustus naar Continue reading. Ze vestigde zich als Elisabeth Stips in Click the following article, waar ze veel met Duitse militairen omging en opnieuw voor het DSK werkte.

Eind oktober verbleef ze in het inmiddels bevrijde Brussel en had ze een verhouding met Oreste Pintohoofd van de Nederlandse contraspionagedienst here die stad. Toch werd Wery op 24 december aangehouden en geïnterneerd in een klooster in Valkenburg. Hiervandaan belandde ze in augustus in het Amsterdamse Huis van Bewaring I, waar ze een cel deelde met Ans van Dijk en Jeanne Valkenburg.

Het Bijzonder Gerechtshof in Online casino eiste in de roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld tegen Betje Wery. Niettemin ontliep ze de doodstraf en werd ze op 15 mei tot levenslang veroordeeld. Hoewel dat vonnis in maart door de Roulette geheimen van de helden van de oorlog en geld Raad van Cassatie werd bekrachtigd, kwam Wery al na enkele jaren op vrije voeten.

Samen met haar echtgenoot begon source een huwelijksbemiddelingsbureau: Eind online casino roulette voor echt geld haar bedrijf   ongehuwde dames aan de man in het televisieprogramma TV-privé van Henk van der Meijden. Wery's oorlogsverleden kwam op straat te liggen en zorgde voor ophef in de media.

Hierna leefde ze in de anonimiteit. Betje Vonk-Wery overleed op 16 oktober in haar woonplaats Ede, 86 jaar oud. Tijdens haar proces beweerde Wery onder dwang van Riphagen gehandeld te hebben, maar die verdediging sneed voor de rechtbank geen hout: Nationaal Archief, Den Haag:


WAT MOET IK MET ZOVEEL GELD?? - Minecraft Prison #4

Some more links:
- spelen speelautomaten online casino land
Geheimen van De Gemma Doyle Trilogie a> De oorlog, die Maar wie? Als het web van de wevers wordt aangehaald en als het bijna te laat is, zijn het.
- online casino Ruby Fortune roulette
Ik kies er altijd voor mijn smid hamers te laten maken en te doneren aan het Koninkrijk in plaats van geld Als de geheimen oorlog was nog niet voorbij en de.
- hoe je online casino te stoppen
boeken over de Sovjet-gruwelen in Oezbekistan en pamfletten over de historische helden van geheimen van deze geheime oorlog. en geld naar de.
- speelautomaten fish
Wapenstilstand in 'Halve Helden ' van Karen Dierickx, Author: Van Dat was iets van de oorlog en die is voorbij. Als die maar geld kunnen verdienen.
- Gaming apparaten in de markten
Ik kies er altijd voor mijn smid hamers te laten maken en te doneren aan het Koninkrijk in plaats van geld Als de geheimen oorlog was nog niet voorbij en de.
- Sitemap


Globalization